Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Bulgaria

Lần cuối
Cao
Thấp
6.906.956.90-0.10-1.43%850
0.950.950.950.000.00%503
25.2026.3025.00+0.10+0.40%170
17.7017.8017.70-0.20-1.12%120
4.804.804.800.000.00%40