Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Kuwait

Lần cuối
Cao
Thấp
41.9042.7040.40-0.10-0.24%1.03M
85.0086.0084.00-1.00-1.40%435.89K
152.00154.00150.00+1.00+0.66%26.23K
4,853.004,853.004,853.000.000.00%0
468.00468.00468.000.000.00%0
28.3028.3028.300.000.00%0