Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Ai Cập

Lần cuối
Cao
Thấp
0.770.780.76+0.00+0.26%232.83K
1.441.441.44-0.08-4.94%81.56K
0.960.960.96-0.11-9.97%18.52K
18.4920.4018.49-0.97-4.99%17.2K
0.070.070.07-0.00-4.11%2.79K
1.251.251.250.000.00%0