😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Danh Sách Mã Tăng Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Ai Cập

Lần cuối
Cao
Thấp
Tăng lên
4.0704.0903.530+16.95%44.85M
aa.aa
3.3403.3703.080+9.15%33.23M
aa.aa
0.5150.5150.497+4.02%32.95M
aa.aa
6.947.006.79+2.51%28.84M
aa.aa
0.7640.7640.731+5.49%20.12M
aa.aa
0.3500.3500.342+2.94%16.59M
aa.aa
7.657.767.36+4.22%12.96M
aa.aa
1.231.231.18+4.24%12.86M
aa.aa
13.7013.7013.15+4.34%12.58M
aa.aa
0.2760.2800.274+3.69%11.78M
aa.aa
0.4800.4800.468+2.13%9.76M
aa.aa
0.460.460.45+2.22%8.28M
aa.aa
0.4060.4130.397+5.13%8M
aa.aa
14.7414.8514.37+5.21%7.4M
aa.aa
2.0732.1901.930+9.53%6.37M
aa.aa
0.4150.4150.396+5.03%5.22M
aa.aa
2.6602.6602.570+4.72%4.76M
aa.aa
1.9501.9801.912+2.63%4.46M
aa.aa
7.607.707.39+2.84%3.84M
aa.aa
21.0021.7019.87+5.74%3.37M
aa.aa
5.5805.6605.400+3.33%2.5M
aa.aa
0.7570.7650.750+2.70%2.37M
aa.aa
9.1309.1308.750+4.94%1.43M
aa.aa
1.571.591.54+2.61%1.36M
aa.aa
3.843.863.74+2.95%1.23M
aa.aa
0.7900.7950.769+3.95%1.09M
aa.aa
10.20010.4009.850+5.05%1.07M
aa.aa
10.0510.109.50+5.35%975.9K
aa.aa
47.0048.5044.51+5.31%961.6K
aa.aa
2.2602.2902.220+2.26%797.28K
aa.aa
0.3420.3420.334+3.02%742.93K
aa.aa
0.9540.9540.864+5.50%569.48K
aa.aa
2.1502.2002.130+2.38%457.53K
aa.aa
269.00270.00263.10+2.28%409.62K
aa.aa
5.105.204.74+6.69%177.39K
aa.aa
5.6005.7005.160+6.06%176.14K
aa.aa
16.2816.2815.81+4.96%138.23K
aa.aa
3.263.303.22+2.52%127.81K
aa.aa
3.1203.2003.030+4.70%121.02K
aa.aa
42.59042.59042.590+4.98%107.07K
aa.aa
23.0523.2522.65+4.16%100.27K
aa.aa
1.511.511.42+10.22%100.11K
aa.aa
51.3651.9749.61+3.82%83.39K
aa.aa
21.1921.5020.16+5.11%68.82K
aa.aa
7.217.806.76+2.12%63.19K
aa.aa
20.4320.4320.43+4.98%44.31K
aa.aa
28.5831.2027.33+5.23%37.72K
aa.aa
106.07108.50102.83+3.16%24.04K
aa.aa
43.8943.9242.00+4.92%17.75K
aa.aa
21.7621.7620.75+4.97%15.63K
aa.aa
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.