Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Lithuania

Lần cuối
Cao
Thấp
0.210.210.200.000.00%74.64K
1.861.861.80+0.03+1.64%1.68K
2.022.022.00+0.02+1.00%280
2.802.822.80-0.04-1.41%213
1.151.151.130.000.00%38
0.490.490.490.000.00%30