Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Ả Rập Saudi

Lần cuối
Cao
Thấp
112.00113.00111.60-0.80-0.71%40.73K
28.5032.0528.45+2.50+9.62%26.71K
18.6018.8018.000.000.00%0
60.0060.0060.000.000.00%0