Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Đan Mạch

Mức đáy 52 tuần là giá cổ phiếu thấp nhất mà một cổ phiếu Đan Mạch đã được giao dịch trong năm trước đó. Những người chuộng theo xu hướng thị trường thường hay coi mức đáy 52 tuần là một yếu tố quan trọng để xác định giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá cả tương lai.