CTCP Container Phía Nam (VSG)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
2,600
0(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2,6002,700
Biên độ 52 tuần
1,3002,900
Giá Mua/Bán
1,500.00 / 1,800.00
Giá đ.cửa hôm trước
2,700
Giá mở cửa
2,700
Biên độ ngày
2,600-2,700
Biên độ 52 tuần
1,300-2,900
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
31,535
Thay đổi 1 năm
8.33%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty CTCP Container Phía Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tàu biển, với hoạt động kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ cho thuê tàu. Các hoạt động kinh doanh thường xuyên khác của Công ty bao gồm vận tải hàng hoá đường biển, môi giới, xử lý hàng hoá, cũng như chuyển tiếp hàng hoá. Để hỗ trợ các hoạt động vận tải của mình, Viconship Saigon tham gia sắp xếp nhà kho tổng hợp và cảng cạn (ICD), cùng với kinh doanh tàu biển và dịch vụ sửa chữa công-ten-nơ. Bên cạnh đó, Công ty cung cấp các dịch vụ đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.

Báo cáo Thu nhập B