Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Gia Hạn Ưu Đãi! Ưu đãi cho dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%

Trung bình động về Cổ phiếu

Khung thời gian
Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
Exxon Mobil 99.08
Mua
99.74
Bán
100.93
Bán
102.42
Bán
103.20
Bán
104.31
Bán
BHP Group ADR 63.73
Mua
64.35
Bán
64.74
Bán
65.07
Bán
65.07
Bán
62.38
Mua
Microsoft 369.42
Bán
370.68
Bán
369.87
Bán
374.55
Bán
374.82
Bán
363.76
Mua
Walmart 154.13
Bán
154.59
Bán
154.61
Bán
155.36
Bán
156.20
Bán
160.48
Bán
Apple 192.84
Bán
192.96
Bán
191.78
Mua
190.71
Mua
190.47
Mua
184.16
Mua
Procter&Gamble 146.49
Mua
146.48
Mua
148.42
Bán
150.62
Bán
150.83
Bán
150.59
Bán
HSBC 612.47
Bán
613.67
Bán
609.91
Mua
605.28
Mua
605.01
Mua
606.68
Mua
General Electric 120.41
Bán
120.64
Bán
120.99
Bán
120.70
Bán
120.06
Bán
115.65
Mua
Alphabet A 130.46
Bán
130.73
Bán
130.16
Bán
132.42
Bán
134.39
Bán
131.47
Bán
IBM 160.33
Bán
160.80
Bán
161.12
Bán
158.99
Mua
156.49
Mua
151.60
Mua
Bank of America 30.83
Bán
30.85
Bán
30.78
Bán
30.48
Mua
30.09
Mua
28.72
Mua
Deutsche Bank AG 11.601
Bán
11.581
Bán
11.559
Mua
11.512
Mua
11.316
Mua
11.053
Mua
Shell 29.46
Bán
29.63
Bán
29.76
Bán
30.03
Bán
30.08
Bán
30.24
Bán
Nestle 99.43
Bán
99.41
Bán
99.45
Bán
99.29
Mua
99.62
Bán
99.44
Bán
Santander 3.9276
Bán
3.9378
Bán
3.9238
Bán
3.8644
Mua
3.8112
Mua
3.7282
Mua
Electricite de France 12.00
Bán
12.00
Bán
12.00
Bán
12.01
Bán
12.00
Bán
11.96
Mua
Eni SpA 14.893
Bán
14.958
Bán
14.995
Bán
15.089
Bán
15.051
Bán
15.045
Bán
 
Thông Tin Số Trung Bình Động

Số "Trung Bình Động" là một chỉ báo loại bỏ "nhiễu" khỏi biểu đồ bằng cách làm mịn dao động giá. Nó khiến cho việc quan sát một mô hình hình thành qua thời gian dễ dàng hơn và giúp dự đoán giá cả trong tương lai. Có một vài dạng chỉ số "Trung Bình Động", loại này mịn hơn loại kia. Đường trung bình động càng mượt thì chi tiết hình ảnh được hình thành càng ít và phản ứng lại biến động giá càng chậm hơn. "Chỉ Số Trung Bình Động Đơn Giản" lại không quan tâm đến các xung nhọn trong biến động giá, vì vậy mà độ chính xác mà nó mang lại sẽ không bằng với hình ảnh mà "Trung Bình Động Lũy Thừa" đưa ra.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email