Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Trung bình động Luỹ thừa về Cổ phiếu

Khung thời gian
Tên MA5 MA10 MA20 MA50 MA100 MA200
Exxon Mobil 86.88
Mua
86.93
Bán
87.15
Bán
89.99
Bán
92.30
Bán
92.93
Bán
BHP Group ADR 63.99
Mua
64.20
Bán
64.37
Bán
64.72
Bán
64.30
Bán
62.44
Mua
Microsoft 265.09
Mua
263.11
Mua
259.84
Mua
257.12
Mua
256.81
Mua
261.40
Mua
Walmart 123.97
Bán
123.70
Mua
123.06
Mua
122.15
Mua
122.43
Mua
127.23
Bán
Apple 140.55
Mua
139.68
Mua
138.19
Mua
137.15
Mua
137.63
Mua
141.76
Mua
Procter&Gamble 144.27
Mua
143.46
Mua
141.59
Mua
139.66
Mua
140.08
Mua
143.51
Mua
HSBC 535.21
Mua
534.01
Mua
533.48
Mua
531.08
Mua
528.65
Mua
522.88
Mua
General Electric 66.95
Mua
66.46
Mua
65.90
Mua
66.95
Mua
68.94
Bán
72.61
Bán
Alphabet A 2332.85
Mua
2312.54
Mua
2277.14
Mua
2248.59
Mua
2234.23
Mua
2268.49
Mua
IBM 141.35
Mua
140.49
Mua
139.26
Mua
138.34
Mua
137.57
Mua
136.78
Mua
Bank of America 32.31
Mua
32.30
Mua
32.24
Mua
32.55
Bán
33.11
Bán
34.34
Bán
Deutsche Bank AG 8.840
Mua
8.867
Mua
8.986
Bán
9.217
Bán
9.448
Bán
9.604
Bán
Shell 24.13
Mua
24.06
Mua
24.09
Mua
24.49
Bán
25.21
Bán
25.97
Bán
Nestle 110.96
Mua
110.42
Mua
109.72
Mua
108.92
Mua
109.41
Mua
111.78
Bán
Santander 2.7586
Mua
2.7498
Mua
2.7508
Mua
2.7441
Mua
2.7714
Mua
2.7952
Bán
Electricite de France 7.71
Mua
7.70
Mua
7.73
Mua
7.86
Bán
8.00
Bán
8.15
Bán
Eni SpA 11.548
Mua
11.511
Mua
11.562
Mua
11.869
Bán
12.385
Bán
12.900
Bán
 
Thông Tin Số Trung Bình Động

Số "Trung Bình Động" là một chỉ báo loại bỏ "nhiễu" khỏi biểu đồ bằng cách làm mịn dao động giá. Nó khiến cho việc quan sát một mô hình hình thành qua thời gian dễ dàng hơn và giúp dự đoán giá cả trong tương lai. Có một vài dạng chỉ số "Trung Bình Động", loại này mịn hơn loại kia. Đường trung bình động càng mượt thì chi tiết hình ảnh được hình thành càng ít và phản ứng lại biến động giá càng chậm hơn. "Chỉ Số Trung Bình Động Đơn Giản" lại không quan tâm đến các xung nhọn trong biến động giá, vì vậy mà độ chính xác mà nó mang lại sẽ không bằng với hình ảnh mà "Trung Bình Động Lũy Thừa" đưa ra.

 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email