Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ báo Kỹ thuật Chỉ số

Khung thời gian

Nasdaq 100Thời gian : 25/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 74.430 Mua
STOCH(9,6) 96.137 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 98.758 Mua quá mức
MACD(12,26) 164.130 Mua
ADX(14) 51.025 Mua
Williams %R -0.230 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 106.1845 Mua
ATR(14) 77.4227 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 234.0343 Mua
Ultimate Oscillator 67.714 Mua
ROC 3.596 Mua
Bull/Bear Power(13) 389.0393 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

FTSE 100Thời gian : 24/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 66.281 Mua
STOCH(9,6) 69.664 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 23.060 Mua
ADX(14) 45.468 Mua
Williams %R -6.085 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 170.0162 Mua
ATR(14) 33.7171 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 88.1851 Mua
Ultimate Oscillator 67.853 Mua
ROC 1.324 Mua
Bull/Bear Power(13) 156.6300 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

S&P 500Thời gian : 25/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 71.967 Mua
STOCH(9,6) 86.892 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 41.390 Mua
ADX(14) 46.168 Mua
Williams %R -0.664 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 107.8316 Mua
ATR(14) 24.0900 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 75.1622 Mua
Ultimate Oscillator 79.531 Mua quá mức
ROC 4.039 Mua
Bull/Bear Power(13) 104.1720 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

CAC 40Thời gian : 24/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 68.345 Mua
STOCH(9,6) 74.046 Mua
STOCHRSI(14) 97.935 Mua quá mức
MACD(12,26) 35.830 Mua
ADX(14) 48.579 Mua
Williams %R -5.865 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 151.3963 Mua
ATR(14) 31.5828 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 90.8015 Mua
Ultimate Oscillator 68.240 Mua
ROC 2.152 Mua
Bull/Bear Power(13) 174.3544 Mua
Mua:9 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Dow Jones Industrial AverageThời gian : 25/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 73.457 Mua
STOCH(9,6) 99.439 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 306.150 Mua
ADX(14) 53.931 Mua
Williams %R -0.047 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 98.5488 Mua
ATR(14) 143.4612 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 479.2460 Mua
Ultimate Oscillator 75.522 Mua quá mức
ROC 2.695 Mua
Bull/Bear Power(13) 735.4486 Mua
Mua:7 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

DAXThời gian : 24/06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.436 Trung Tính
STOCH(9,6) 96.975 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 94.685 Mua quá mức
MACD(12,26) -13.550 Bán
ADX(14) 33.608 Mua
Williams %R -1.415 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 146.1658 Mua
ATR(14) 66.0504 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 65.4172 Mua
Ultimate Oscillator 56.145 Mua
ROC 0.095 Mua
Bull/Bear Power(13) 164.4243 Mua
Mua:6 Bán:1 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Nikkei 225Thời gian : 09:46:00

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 73.450 Mua
STOCH(9,6) 98.433 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 141.810 Mua
ADX(14) 42.451 Mua
Williams %R -0.118 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 167.5327 Mua
ATR(14) 136.1092 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 420.2143 Mua
Ultimate Oscillator 68.206 Mua
ROC 1.931 Mua
Bull/Bear Power(13) 617.8540 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email