Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Commodities Technical Indicators

Khung thời gian

Hợp đồng Tương lai VàngThời gian : 10:23:12

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 59.036 Mua
STOCH(9,6) 73.109 Mua
STOCHRSI(14) 96.140 Mua quá mức
MACD(12,26) 1.270 Mua
ADX(14) 24.283 Trung Tính
Williams %R -8.768 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 132.3087 Mua
ATR(14) 4.8857 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 3.5857 Mua
Ultimate Oscillator 54.241 Mua
ROC 0.751 Mua
Bull/Bear Power(13) 9.2440 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Hợp đồng Tương lai BạcThời gian : 10:23:14

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 63.966 Mua
STOCH(9,6) 63.352 Mua
STOCHRSI(14) 100.000 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.063 Mua
ADX(14) 22.582 Trung Tính
Williams %R -7.283 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 158.4447 Mua
ATR(14) 0.1341 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.1718 Mua
Ultimate Oscillator 57.785 Mua
ROC 3.222 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.3650 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Hợp đồng Tương lai ĐồngThời gian : 10:23:14

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 54.645 Trung Tính
STOCH(9,6) 67.422 Mua
STOCHRSI(14) 92.281 Mua quá mức
MACD(12,26) 0.000 Mua
ADX(14) 21.660 Bán
Williams %R -15.935 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 119.8106 Mua
ATR(14) 0.0372 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0177 Mua
Ultimate Oscillator 56.039 Mua
ROC 1.773 Mua
Bull/Bear Power(13) 0.0562 Mua
Mua:7 Bán:1 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTIThời gian : 10:23:21

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 58.440 Mua
STOCH(9,6) 55.344 Mua
STOCHRSI(14) 52.220 Trung Tính
MACD(12,26) 0.590 Mua
ADX(14) 25.726 Bán
Williams %R -21.212 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 108.9357 Mua
ATR(14) 1.1921 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.2043 Mua
Ultimate Oscillator 55.872 Mua
ROC 1.202 Mua
Bull/Bear Power(13) 1.9720 Mua
Mua:9 Bán:1 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Hợp đồng Tương lai Khí Tự nhiênThời gian : 10:22:20

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 42.209 Bán
STOCH(9,6) 27.949 Bán
STOCHRSI(14) 0.000 Bán quá mức
MACD(12,26) -0.056 Bán
ADX(14) 36.619 Bán
Williams %R -74.806 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -101.5634 Bán
ATR(14) 0.0861 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 52.865 Mua
ROC -2.237 Bán
Bull/Bear Power(13) -0.0420 Bán
Mua:1 Bán:8 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh

Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ Hoa KỳThời gian : 10:23:14

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 45.781 Trung Tính
STOCH(9,6) 31.739 Bán
STOCHRSI(14) 35.386 Bán
MACD(12,26) -5.460 Bán
ADX(14) 29.730 Bán
Williams %R -64.681 Bán
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -51.7901 Bán
ATR(14) 9.2150 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) -2.6372 Bán
Ultimate Oscillator 42.940 Bán
ROC -2.296 Bán
Bull/Bear Power(13) 0.0320 Mua
Mua:1 Bán:9 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Bán Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email