Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chỉ báo Kỹ thuật về Hợp đồng Tương lai

Khung thời gian

Hợp đồng Tương lai Dow Jones 30Thời gian : 00:28:10

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 67.468 Mua
STOCH(9,6) 99.515 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 27.510 Bán
MACD(12,26) 119.680 Mua
ADX(14) 58.191 Mua
Williams %R -0.491 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 80.5714 Mua
ATR(14) 72.9286 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 50.2143 Mua
Ultimate Oscillator 63.750 Mua
ROC 0.438 Mua
Bull/Bear Power(13) 80.3100 Mua
Mua:8 Bán:1 Trung Tính:0 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Hợp đồng Tương lai S&P 500Thời gian : 00:28:09

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 65.186 Mua
STOCH(9,6) 54.977 Trung Tính
STOCHRSI(14) 32.607 Bán
MACD(12,26) 17.280 Mua
ADX(14) 46.265 Mua
Williams %R -43.386 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 75.9596 Mua
ATR(14) 11.1964 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 5.7321 Mua
Ultimate Oscillator 61.382 Mua
ROC 0.420 Mua
Bull/Bear Power(13) 8.8720 Mua
Mua:9 Bán:1 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Hợp đồng Tương lai DAXThời gian : 00:38:10

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 51.149 Trung Tính
STOCH(9,6) 97.964 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 23.989 Bán quá mức
MACD(12,26) 14.400 Mua
ADX(14) 27.194 Mua
Williams %R -2.582 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) -38.9501 Trung Tính
ATR(14) 41.0000 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 0.0000 Trung Tính
Ultimate Oscillator 48.394 Bán
ROC -0.498 Bán
Bull/Bear Power(13) -5.0480 Bán
Mua:2 Bán:3 Trung Tính:3 Tổng kết Chỉ báo:Bán

Hợp đồng Tương lai CAC 40Thời gian : 00:37:51

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 59.428 Mua
STOCH(9,6) 56.229 Mua
STOCHRSI(14) 58.581 Mua
MACD(12,26) 5.800 Mua
ADX(14) 17.779 Trung Tính
Williams %R -34.058 Mua
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 104.0642 Mua
ATR(14) 20.9571 Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14) 4.6643 Mua
Ultimate Oscillator 58.752 Mua
ROC 0.360 Mua
Bull/Bear Power(13) 30.3802 Mua
Mua:10 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh

Hợp đồng Tương lai Nikkei 225Thời gian : 00:38:06

Tên Giá trị Hành động
RSI(14) 59.744 Mua
STOCH(9,6) 99.543 Mua quá mức
STOCHRSI(14) 46.041 Trung Tính
MACD(12,26) 43.200 Mua
ADX(14) 39.879 Mua
Williams %R -0.329 Mua quá mức
Tên Giá trị Hành động
CCI(14) 93.9240 Mua
ATR(14) 59.2857 Biến Động Cao
Highs/Lows(14) 20.1429 Mua
Ultimate Oscillator 58.858 Mua
ROC 0.036 Mua
Bull/Bear Power(13) 75.8460 Mua
Mua:8 Bán:0 Trung Tính:1 Tổng kết Chỉ báo:Mua Mạnh
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email