CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
141,000
+40,000(+39.60%)
Đóng cửa

Bình luận IME

chắc đầu tư sáng số lên nhanh vậy
lạ, cá mập
lạ, cá mập
ết.
mua đi r chết
mua đi r chết
xin ad chỉ giáo
xin ad chỉ giáo
đột biến tăng mà k thấy thanh khoản là sao nhỉ
tăng dữ vậy 📈
tự tăng dữ vậy 39% mà không có thanh khoản gì ? ai biết chuyện gì không
ko
ko
ko