CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
141,000
+40,000(+39.60%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử IME

Khung Thời Gian
Daily
30/09/2019 - 07/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
141,000141,000141,000141,0000.10K+39.60%
101,000101,000101,000101,0000.10K+39.89%
72,20072,20072,20072,2000.10K+39.92%
51,60051,60051,60051,6000.10K+14.92%
44,90044,90044,90044,90029.80K+14.83%
39,10039,10039,10039,1000.10K+15.00%
34,00034,00034,00034,0000.10K-15.00%
40,00040,00040,00040,0000.30K+12.68%
35,50035,50035,50035,5000.00%
35,50035,50035,50035,5000.10K+14.89%
30,90030,90030,90030,9000.10K+14.87%
26,90026,90026,90026,9000.10K+14.96%
23,40023,40023,40023,4000.10K+14.71%
20,40020,40020,40020,4000.10K+14.61%
17,80017,80017,80017,8000.10K+14.84%
15,50015,50015,50015,5000.10K+14.81%
13,50013,50013,50013,5000.10K-10.00%
15,00015,00015,00015,0000.50K+7.14%
14,00014,00014,00014,0001.50K+6.06%
13,20013,20013,20013,2000.10K+14.78%
11,50011,50011,50011,5000.30K+4.55%
11,00011,00011,00011,0000.00%
11,00011,00011,00011,0001.30K-2.65%
11,30011,30011,30011,30025.60K0.00%
11,30010,20011,30010,20078.10K+10.78%
10,20010,20010,20010,2000.00%
10,20010,20010,20010,2000.10K-15.00%
12,00012,00012,00012,0000.10K0.00%
12,00012,00012,00012,0000.10K-13.04%
13,80013,80013,80013,8000.10K-90.21%
Cao nhất
141,000
% Thay đổi
0
Trung bình
29,990
Chênh lệch
130,800
Thấp nhất
10,200