CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
141,000
+40,000(+39.60%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật IME

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua0Trung Tính0Bán0

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua0Trung Tính0Bán0

Trung bình Động

Mua0Bán0

Tổng kết:

Trung bình Động:Mua: (0)Bán: (0)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua: (0)Bán: (0)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua: 0Trung Tính: 0Bán: 0
07/12/2023 08:55 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)NaN
STOCH(9,6)NaN
STOCHRSI(14)NaN
MACD(12,26)NaN
ADX(14)NaN
Williams %RNaN
CCI(14)NaN
ATR(14)NaN
Highs/Lows(14)NaN
Ultimate OscillatorNaN
ROCNaN
Bull/Bear Power(13)NaN

Trung bình Động

Tổng kết: Mua: 0Bán: 0
07/12/2023 08:55 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
MA10
MA20
MA50
MA100
MA200

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển0000000
Fibonacci0000000
Camarilla0000000
Woodie0000000
DeMark--000--