Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
24,250.0
+1,550.0
(+6.83%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
22,700.0
24,250.0
Biên độ 52 tuần
13,250.0
41,925.0
Khối lượng
11,133,000
Giá đ.cửa hôm trước
22,700
Giá mở cửa
22,700
Biên độ ngày
22,700-24,250
Biên độ 52 tuần
13,250-41,925
Khối lượng
11,133,000
KLTB (3 thg)
4,255,353
Thay đổi 1 năm
-42.44%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
767,604,759
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Phân tích Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Hồ sơ Công ty Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP là một công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Công ty đầu tư phát triển, xây dựng và vận hành các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, cũng như các công trình thương mại, công nghiệp và nhà ở, gồm cả nhà kho. Công ty cũng tham gia cung cấp nước và điện và các dịch vụ liên quan cho các khu công nghiệp, bao gồm cả xử lý nước thải, cùng với các dịch vụ cơ khí, kiến trúc, trang trí nội thất và bảo trì bất động sản. Các hoạt động khác bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ du lịch, khách sạn và nhà hàng.

Nhân viên
551
Thị trường
Việt Nam