Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu

Tin Tức Tiền Điện Tử

Ethereum giao dịch trong sắc xanh, tăng 12.88%
Ethereum giao dịch trong sắc xanh, tăng 12.88% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Ethereum được giao dịch ở mức $1,315.93 vào lúc 22:46 (15:46 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, tăng 12.88% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày...

Litecoin chìm trong sắc đỏ, giảm 11%
Litecoin chìm trong sắc đỏ, giảm 11% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $52.890 vào lúc 10:33 (03:33 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 5, giảm 10.87% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10%
EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - EOS được giao dịch ở mức $0.8619 vào lúc 04:12 (21:12 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 10.07% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Bitcoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 13%
Bitcoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 13% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Bitcoin được giao dịch ở mức $16,799.4 vào lúc 01:22 (18:22 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 13.17% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

Ethereum chìm trong sắc đỏ, giảm 19%
Ethereum chìm trong sắc đỏ, giảm 19% Theo Investing.com - 10/11/2022

Investing.com - Ethereum được giao dịch ở mức $1,170.32 vào lúc 01:08 (18:08 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 19.19% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày...

XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11%
XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.38649 vào lúc 12:28 (05:28 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 10.75% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11%
Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 11% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $59.170 vào lúc 10:20 (03:20 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, giảm 10.78% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10%
EOS chìm trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - EOS được giao dịch ở mức $1.0266 vào lúc 02:20 (19:20 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.08% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Bitcoin chìm trong sắc đỏ, giảm 10%
Bitcoin chìm trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - Bitcoin được giao dịch ở mức $18,607.5 vào lúc 01:21 (18:21 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.12% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

Ethereum giao dịch trong sắc đỏ, giảm 12%
Ethereum giao dịch trong sắc đỏ, giảm 12% Theo Investing.com - 09/11/2022

Investing.com - Ethereum được giao dịch ở mức $1,402.32 vào lúc 01:07 (18:07 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 11.52% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày...

XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10%
XRP giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 08/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.42469 vào lúc 12:27 (05:27 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.32% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10%
Litecoin giao dịch trong sắc đỏ, giảm 10% Theo Investing.com - 08/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $65.110 vào lúc 10:18 (03:18 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 3, giảm 10.03% trong ngày. Đây là lần giảm mạnh nhất trong ngày kể...

Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.31%
Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.31% Theo Investing.com - 04/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $66.740 vào lúc 20:26 (13:26 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 6, tăng 10.31% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.24%
XRP giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.24% Theo Investing.com - 04/11/2022

Investing.com - XRP được giao dịch ở mức $0.50314 vào lúc 16:37 (09:37 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 6, tăng 10.24% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể từ...

Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.36%
Litecoin giao dịch trong sắc xanh, tăng 10.36% Theo Investing.com - 02/11/2022

Investing.com - Litecoin được giao dịch ở mức $61.260 vào lúc 15:56 (08:56 GMT) theo Investing.com Index vào Thứ 4, tăng 10.36% trong ngày. Đây là lần tăng mạnh nhất trong ngày kể...

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email