Hợp đồng Tương lai Xăng RBOB - 10/23 (GPRV3)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.5720
-0.0479
(-1.83%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2.5603
2.6475
Biên độ 52 tuần
2.0344
2.9848
Thay đổi 1 năm
10.69%
Ngày Thanh toán
28/09/2023
Giá đ.cửa hôm trước
2.6199
Giá mở cửa
2.6141
Biên độ ngày
2.5603-2.6475
Biên độ 52 tuần
2.0344-2.9848
Thay đổi 1 năm
10.69%
Tháng
Tháng 10 23
Quy mô HĐ
42,000 gallons
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng
Đơn vị:1 galông

Mọi Người Cũng Xem

12,696.0
CHINA50
-0.17%
15,644.0
DE30
-0.48%
14,705.8
USTECH
+0.08%
983.25
LGO
-2.36%
3.6940
HG
-0.05%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về LRBc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc