Hợp đồng Tương lai Xăng RBOB - 01/24 (GPRF4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.1267
-0.0491(-2.26%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2.11642.1986
Biên độ 52 tuần
2.03442.9848
Giá đ.cửa hôm trước
2.1758
Giá mở cửa
2.1603
Biên độ ngày
2.1164-2.1986
Biên độ 52 tuần
2.0344-2.9848
Thay đổi 1 năm
-9.17%
Tháng
Tháng 1 24
Quy mô HĐ
42,000 gallons
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng
Đơn vị:1 galông

Mọi Người Cũng Xem

16,462.2
DE30
+1.25%
4,203.00
CC
-1.73%
2.6699
NYF
-3.06%
795.00
LGO
-0.81%
1,010.50
PA
-0.97%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về LRBc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc