ICE Gasoline RBOB Futures - 02/24 (LRBc2)

ICE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.04
+0.01(+0.50%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2.042.06
Biên độ 52 tuần
2.022.92
Giá đ.cửa hôm trước
2.03
Giá mở cửa
2.04
Biên độ ngày
2.04-2.06
Biên độ 52 tuần
2.02-2.92
Thay đổi 1 năm
-5.72%
Tháng
Tháng 2 24
Quy mô HĐ
42,000 Gallons
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

4,200.00
CC
+1.77%
16,651.0
DE30
-0.31%
2.6180
NYF
+1.62%
781.75
LGO
+1.62%
961.53
PA
+1.14%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về LRBc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc