ICE Gasoline RBOB Futures - 3/24 (LRBc4)

ICE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.25
+0.04(+1.93%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2.182.25
Biên độ 52 tuần
2.102.83
Giá đ.cửa hôm trước
2.21
Giá mở cửa
2.21
Biên độ ngày
2.18-2.25
Biên độ 52 tuần
2.1-2.83
Thay đổi 1 năm
-2.91%
Tháng
Tháng 3 24
Quy mô HĐ
42,000 gallons
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

16,231.5
DE30
+1.29%
4,278.00
CC
+1.83%
2.7854
NYF
-1.10%
824.13
LGO
-0.33%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về LRBc4?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc