Gasoline RBOB Futures - 02/24 (RBc2)

CME
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.05
+0.01(+0.70%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2.042.05
Biên độ 52 tuần
2.022.93
Giá đ.cửa hôm trước
2.03
Giá mở cửa
2.04
Biên độ ngày
2.04-2.05
Biên độ 52 tuần
2.02-2.93
Thay đổi 1 năm
-5.39%
Tháng
Tháng 2 24
Quy mô HĐ
42,000 Gallons
Loại Thanh toán
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

4,127.00
CC
+0.51%
16,631.5
DE30
-0.43%
2.5920
NYF
+0.61%
774.13
LGO
+0.63%
954.53
PA
+0.40%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về RBc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc