Hợp đồng Tương lai Dầu khí London - 12/23 (LGOZ3)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
770.75
+2.25(+0.29%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
763.25781.50
Biên độ 52 tuần
631.001,024.50
Giá đ.cửa hôm trước
764.5
Giá mở cửa
763.75
Biên độ ngày
763.25-781.5
Biên độ 52 tuần
631-1,024.5
Thay đổi 1 năm
-4.34%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
100 Tấn hệ mét
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng
Đơn vị:1 tấn hệ mét

Mọi Người Cũng Xem

4,290.00
CC
+2.14%
950.50
PA
-3.13%
110.38
TYH24
-0.70%
2.5849
NYF
+1.40%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về LGOc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc