ICE Gasoline RBOB Futures - 02/24 (LRBc3)

ICE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.22
+0.03(+1.18%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
2.172.23
Biên độ 52 tuần
2.062.86
Giá đ.cửa hôm trước
2.19
Giá mở cửa
2.21
Biên độ ngày
2.17-2.23
Biên độ 52 tuần
2.06-2.86
Thay đổi 1 năm
-2.58%
Tháng
Tháng 2 24
Quy mô HĐ
42,000 Gallons
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng

Mọi Người Cũng Xem

16,230.5
DE30
+1.29%
4,272.50
CC
+1.70%
2.7873
NYF
-1.04%
822.75
LGO
-0.50%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về LRBc3?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc