Hợp đồng Tương lai Xăng RBOB - 01/24 (GPRF4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.2168
+0.0242(+1.10%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Dữ liệu Lịch sử Hợp đồng Tương lai Xăng RBOB

Khung Thời Gian
Daily
29/10/2023 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
2.21762.20272.22472.1621+1.14%
2.19262.16402.20672.14768.77K+2.20%
2.14542.12352.17692.116011.49K+0.14%
2.14232.14012.14402.1379+0.27%
2.13662.18352.21282.14007.19K-2.35%
2.18802.17002.18752.16343.27K-0.36%
2.19582.20702.21482.107610.76K-0.55%
2.20802.19202.21092.16959.26K+0.49%
2.19722.16352.22602.15569.05K+0.54%
2.18532.17672.18642.1767+1.43%
2.15442.08092.16052.070512.99K+3.78%
2.07602.16482.17222.070012.41K-4.78%
2.18032.20002.20782.150020.38K-1.91%
2.22282.24032.27372.21405.88K-0.59%
2.23592.16252.24282.15774.90K+2.68%
2.17762.17512.18042.1749-0.54%
2.18952.16992.20462.16995.31K+1.33%
2.16082.13762.19472.12365.39K+1.52%
2.12852.16012.17692.12294.83K-1.81%
2.16772.23332.23332.15785.18K-3.05%
2.23592.20482.26072.20483.00K+1.43%
2.20432.19942.20452.1994+0.15%
2.20102.25012.25802.18423.47K-2.00%
2.24602.20062.24992.18524.29K+2.77%
2.18552.21742.28012.18263.80K-1.43%
2.21732.22062.25082.20925.42K-0.12%
2.22002.26182.26212.25530.12K-2.90%
2.28622.28792.28942.2682-1.14%
Cao nhất
2.2894
% Thay đổi
-4.1038
Trung bình
2.1892
Chênh lệch
0.2194
Thấp nhất
2.0700