Hợp đồng Tương lai S&P 500 VIX - 12/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
13.75
0.00(0.00%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
13.7513.85
Biên độ 52 tuần
13.0328.55
Giá đ.cửa hôm trước
13.78
Giá mở cửa
13.83
Biên độ ngày
13.75-13.85
Biên độ 52 tuần
13.03-28.55
Thay đổi 1 năm
-38.31%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
$1.000 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:CBOE Volatility Index

Mọi Người Cũng Xem

16,677.0
DE30
+0.15%
1,866.1
US2000
+0.05%
110.84
TYH24
-0.28%
7,534.2
UK100
+0.20%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về VXc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc