ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
42.50
-0.79(-1.82%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
42.81+0.31(+0.73%)
Biên độ ngày
42.4144.32
Biên độ 52 tuần
16.1047.14
Giá đ.cửa hôm trước
43.29
Giá Mở Cửa
44.28
Khối lượng
80,664,412
KLTB (3 thg)
105,367,368
Thay đổi 1 năm
104.13%
Biên độ ngày
42.41-44.32
Biên độ 52 tuần
16.1-47.14
Vốn Hóa T.Trg
17.84B
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hoa Kỳ
Đơn vị phát hành:ProShares
Làm cơ sở:Nasdaq 100 TR
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu

Mọi Người Cũng Xem

Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TQQQ?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc