Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ ETF Thế giới

Tìm kiếm ETF

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Lớp Tài Sản:

Tìm kiếm

Hoa Kỳ - ETF

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 UltraPro Short QQQSQQQ6.46+5.56%146.26M27/11 
 ProShares Ultra VIX Short-Term FuturesUVXY21.18+37.44%88.86M27/11 
 ProShares Trust UltraPro QQQTQQQ160.84-5.52%44.42M27/11 
 ProShares UltraShort S&P500SDS7.680+4.21%23.14M27/11 
 ProShares UltraPro Short S&P500SPXU14.15+6.55%22.48M27/11 
 UltraPro Short Russell2000SRTY8.770+11.15%13.18M27/11 
 ProShares Short S&P500SH14.19+2.16%12.52M27/11 
 ProShares UltraSh. DJUBS Ntrl GasKOLD7.09-8.99%11.91M27/11 
 ProShares UltraShort QQQQID16.50+3.84%11.68M27/11 
 ProShares VIX Short-Term FuturesVIXY20.99+25.01%10.08M27/11 
 ProShares UltraShort 20+ Year TreasuryTBT16.59-4.93%8.62M27/11 
 ProShares UltraPro S&P500UPRO138.07-6.51%8.31M27/11 
 ProShares UltraPro Short Dow30SDOW29.99+7.57%6.97M27/11 
 ProShares UltraShort DJ-UBS Crude OilSCO15.97+21.72%6.88M27/11 
 ProShares UltraPro Dow30UDOW75.48-7.47%6.60M27/11 
 ProShares Short VIX S-T FutSVXY54.56-12.80%6.40M27/11 
 ProShares Short QQQPSQ11.10+2.02%5.44M27/11 
 Quỹ ETF Chiến Lược Bitcoin ProSharesBITO34.44-6.13%5.21M27/11 
 ProShares Ultra QQQQLD86.45-4.00%4.69M27/11 
 ProShares UltraShort Russell2000TWM13.23+7.30%4.26M27/11 

Mexico - ETF

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 ProShares UltraShort Russell2000TWM293.99+10.94%287.84K27/11 
 ProShares Short QQQPSQ241.00+2.77%61.33K27/11 
 ProShares UltraShort Dow30DXD200.50+12.74%6.21K27/11 
 ProShares Short Dow30DOG705.00+1.73%1.05K27/11 
 ProShares Ultra QQQQLD1,904.10-1.09%0.64K27/11 
 ProShares - Ultra Oil & GasDIG1,693.00-4.77%0.04K27/11 
 ProShares Ultra Dow30DDM1,600.00-4.13%0.01K27/11 
 ProShares Ultra Real EstateURE2,070.00+0.00%002/09 
 ProShares Ultra FinancialsUYG1,523.19+0.00%017/11 
 ProShares Ultra Russell2000UWM1,305.110.00%018/11 
 ProShares UltraShort Oil & GasDUG188.11+0.00%024/11 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email