ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
35.44
-0.82(-2.26%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
35.60+0.16(+0.45%)
Biên độ ngày
35.0737.26
Biên độ 52 tuần
35.07853.80
Giá đ.cửa hôm trước
36.26
Giá Mở Cửa
35.38
Khối lượng
4,962,584
KLTB (3 thg)
4,622,066
Thay đổi 1 năm
-95.01%
Biên độ ngày
35.07-37.26
Biên độ 52 tuần
35.07-853.8
Vốn Hóa T.Trg
837.63M
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hoa Kỳ
Đơn vị phát hành:ProShares
Lớp Tài Sản:Hàng hóa

Mọi Người Cũng Xem

Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BOIL?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc