Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B (ERICb)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
56.52
+0.07
(+0.12%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
55.97
56.95
Biên độ 52 tuần
53.36
82.11
Khối lượng
5,714,986
Giá đ.cửa hôm trước
56.45
Giá mở cửa
56.45
Biên độ ngày
55.97-56.95
Biên độ 52 tuần
53.36-82.11
Khối lượng
5,714,986
KLTB (3 thg)
9,789,794
Thay đổi 1 năm
-29.82%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,330,142,429
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

14.786
STLAM
+2.79%
204.30
PERP
+1.54%
1,081.0
NOVOb
-1.60%
203.30
SAND
+4.71%

Tin tức Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B