Danh Sách Mã Giảm Điểm Mạnh Nhất - Cổ phiếu Thụy Điển

Lần cuối
Cao
Thấp
37.7052.8035.30-14.700-28.05%703.3KNGM
0.0060.0080.006-0.0020-25.00%25.99MNGM
0.090.110.07-0.03-24.43%28.95KStockholm
7.477.477.47-2.24-23.07%1.14KStockholm
38.2938.2938.29-10.80-22.00%20Stockholm
1.481.961.22-0.41-21.90%25.51KStockholm
38.0040.0038.00-10.00-20.83%111NGM
1.101.251.10-0.28-20.00%12.56KStockholm
2.823.302.82-0.60-17.54%17.74KStockholm
0.1620.170.162-0.028-14.74%33.06KNGM
2.983.492.80-0.51-14.61%2.1MStockholm
38.6047.9038.00-5.90-13.26%64.47KStockholm
2.733.062.65-0.37-11.79%672.92KStockholm
0.6560.750.648-0.0860-11.59%62.67KSpotlight
2.803.302.80-0.3600-11.39%34.58KSpotlight
1.951.951.95-0.250-11.36%52NGM
1.261.321.22-0.160-11.27%64.09KStockholm
0.300.360.30-0.04-10.95%15.86KSpotlight
0.04340.04780.037-0.0050-10.33%1.2MStockholm
1.3261.571.25-0.142-9.67%402.93KStockholm
0.860.940.86-0.09-9.09%58.98KStockholm
33.0038.1032.80-3.30-9.09%75.99KStockholm
0.1910.2210.189-0.019-9.05%35.9KNGM
0.610.680.61-0.06-8.96%10.61KNGM
0.130.140.13-0.01-8.84%495.19KSpotlight
1.791.851.44-0.17-8.67%2.48MNGM
6.006.605.92-0.56-8.54%38.17KStockholm
3.003.412.96-0.28-8.54%225.66KSpotlight
0.880.950.85-0.08-8.35%12.06MStockholm
0.560.610.46-0.05-8.14%38.24KStockholm
1.221.331.21-0.11-8.13%3.24MStockholm
15.8017.7015.10-1.3500-7.87%27.32KStockholm
0.4720.5180.453-0.0400-7.81%340.3KStockholm
0.4320.4690.393-0.036-7.69%244.66KStockholm
72.5072.5072.50-6.00-7.64%10Spotlight
0.650.700.60-0.05-7.43%126.9KNGM
0.350.400.35-0.03-7.41%92.99KSpotlight
2.752.972.70-0.22-7.39%62.71KStockholm
0.700.770.70-0.06-7.38%430.26KStockholm
2.182.402.18-0.170-7.23%271.05KStockholm
0.020.030.02-0.00-7.03%6.67MStockholm
4.905.304.85-0.3700-7.02%431.42KStockholm
4.115.004.03-0.3100-7.01%16.26KStockholm
0.7440.750.634-0.0560-7.00%32.35KSpotlight
5.926.665.90-0.4400-6.92%25.4KStockholm
3.904.203.90-0.29-6.92%7.4KStockholm
0.020.020.02-0.00-6.84%24.01MStockholm
25.2727.7225.045-1.8400-6.79%17.99MStockholm
0.090.090.08-0.01-6.59%643.69KSpotlight
0.570.570.57-0.040-6.56%18Spotlight