Hexagon AB ser. B (HEXAb)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
93.5
+1.1
(+1.23%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
92.5
93.8
Biên độ 52 tuần
91.8
134.7
Khối lượng
969,481
Giá đ.cửa hôm trước
92.4
Giá mở cửa
92.5
Biên độ ngày
92.5-93.8
Biên độ 52 tuần
91.8-134.7
Khối lượng
969,481
KLTB (3 thg)
5,332,364
Thay đổi 1 năm
-9.46%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,689,677,888
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về HEXAb?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B