Hexagon AB ADR (HXGBY)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
10.11
+0.16(+1.61%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
10.13+0.02(+0.20%)
Biên độ ngày
9.9810.13
Biên độ 52 tuần
7.8212.54
Giá đ.cửa hôm trước
9.95
Giá mở cửa
10.01
Biên độ ngày
9.98-10.13
Biên độ 52 tuần
7.82-12.54
Khối lượng
34,875
KLTB (3 thg)
242,386
Thay đổi 1 năm
-13.07%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
2,684,377,888
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về HXGBY?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc