Boliden AB (BOL)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
299.30
-1.60
(-0.53%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
297.60
302.30
Biên độ 52 tuần
271.45
463.80
Khối lượng
336,659
Giá đ.cửa hôm trước
300.9
Giá mở cửa
300.2
Biên độ ngày
297.6-302.3
Biên độ 52 tuần
271.45-463.8
Khối lượng
336,659
KLTB (3 thg)
1,101,869
Thay đổi 1 năm
-3.43%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
273,511,169
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

646.4
NOVOb
-0.57%
42.48
HTRO
+2.21%
68.9
NIBEb
+5.87%
145.8
VWS
+0.80%
211.1
INVEb
-0.52%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BOL?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty Boliden AB

Nhân viên
6146
Thị trường
Thụy Điển

Báo cáo Thu nhập B