Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
27,500.0
+1,500.0
(+5.77%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
25,750.0
27,800.0
Biên độ 52 tuần
20,350.0
35,238.0
Khối lượng
182,400
Giá đ.cửa hôm trước
26,000
Giá mở cửa
25,850
Biên độ ngày
25,750-27,800
Biên độ 52 tuần
20,350-35,238
Khối lượng
182,400
KLTB (3 thg)
14,850
Thay đổi 1 năm
-18.51%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
117,276,895
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Phân tích Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Hồ sơ Công ty Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là công ty bảo hiểm phi nhân thọ có trụ sở tại Việt Nam. Công ty hoạt động thông qua ba bộ phận: bảo hiểm tài sản và thiệt hại, tái bảo hiểm, đánh giá bảo hiểm và đầu tư tài chính. Bộ phận bảo hiểm tài sản và thiệt hại được chia nhỏ thành ba nhóm: tài sản và kỹ thuật, phi hàng hải và hàng hải, với các sản phẩm bảo hiểm bao gồm cả nguy cơ cháy và nguy cơ đặc biệt, nguy cơ đối với các toà nhà chung cư, gián đoạn kinh doanh do các nguy cơ đối với tài sản, tất cả các loại nguy cơ đối với tài sản, cháy nổ, hỏng hóc thiết bị, các nguy cơ đối với xây dựng và lắp đặt, thiết bị điện tử, tai nạn con người 24/24, du lịch, trách nhiệm nghề nghiệp, tai nạn lao động, tai nạn xe cộ, thân tàu, tai nạn đối với thuỷ thủ đoàn, vận tải hàng hoá và nhiều sản phẩm khác. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty con của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty có một công ty liên doanh, là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Lào Việt (LVI).

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
1170
Thị trường
Việt Nam