CTCP PVI (PVI)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
47,100.0
-1,700.0
(-3.48%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
47,100.0
48,700.0
Biên độ 52 tuần
32,900.0
58,000.0
Khối lượng
13,604
Giá đ.cửa hôm trước
48,800
Giá mở cửa
47,900
Biên độ ngày
47,100-48,700
Biên độ 52 tuần
32,900-58,000
Khối lượng
13,604
KLTB (3 thg)
36,221
Thay đổi 1 năm
-1.81%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
234,241,867
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức CTCP PVI

Phân tích CTCP PVI

Hồ sơ Công ty CTCP PVI

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI, trước đây là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam Insurance Joint Stock Corporation - PVI), là công ty cổ phần đầu tư có trụ sở tại Việt Nam. Thông qua các công ty con, Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm năng lượng, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm y tế và tai nạn, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm phương tiện cơ giới, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng và bảo hiểm hàng hoá vận tải, và nhiều loại bảo hiểm khác; kinh doanh tái bảo hiểm; dịch vụ tài chính và kinh doanh bất động sản. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có hai công ty con thuộc toàn quyền sở hữu, là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Tái bảo hiểm PVI, cùng sáu công ty liên kết.

Lĩnh vực
Tài chính
Nhân viên
2607
Thị trường
Việt Nam