CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,100.0
+300.0
(+2.54%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
11,700.0
12,200.0
Biên độ 52 tuần
4,600.0
25,900.0
Khối lượng
1,119,053
Giá đ.cửa hôm trước
11,800
Giá mở cửa
11,800
Biên độ ngày
11,700-12,200
Biên độ 52 tuần
4,600-25,900
Khối lượng
1,119,053
KLTB (3 thg)
1,003,838
Thay đổi 1 năm
-52.42%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
123,209,812
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức CTCP Xi măng Bỉm Sơn

Phân tích CTCP Xi măng Bỉm Sơn

Hồ sơ Công ty CTCP Xi măng Bỉm Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Công ty sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và kinh doanh xi măng, xi măng chưa nung và các vật liệu xây dựng khác, như xi măng đã trộn và các kết cấu bê tông đúc sẵn. Công ty cũng tham gia bán lẻ xăng dầu, xây dựng dân sự và công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ sửa chữa và bảo trì xe hơi và các phương tiện và thiết bị xây dựng, bên cạnh các dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường bộ và đường thuỷ. Các dịch vụ khác bao gồm cung cấp dịch vụ chất dỡ hàng hoá và dịch vụ cơ khí, cùng với hoạt động khai thác nguyên vật liệu xây dựng. Công ty là một công ty con của Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam (VICEM). Ngày 1 tháng 5 năm 2013, Công ty tuyên bố đã nắm 76,8% cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung.

Nhân viên
1356
Thị trường
Việt Nam