Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Israel

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  AI Conversation Systems 202.9 202.9 200.0 0.0 0.00% 0 13/10  
  Intelicanna 134.4 159.0 130.0 -14.8 -9.92% 606.62K 14/10  
  Seach Medical 37.0 37.3 36.3 +0.1 +0.27% 554.41K 14/10  
  Biomx 795.6 859.2 787.5 -90.3 -10.19% 46.90K 14/10  
  Millennium Food-Tech LP 75.10 76.00 74.00 +0.10 +0.13% 262.16K 14/10  
  Smart Agro LP 280.80 302.50 280.00 -4.80 -1.68% 106.65K 14/10  
  Imed Infinity Medical LP Unt 345.10 348.00 345.00 0.00 0.00% 0 13/10  
  Big Tech 50 R D LP 537.10 547.00 533.60 +3.50 +0.66% 11.54K 15/10  
  Kvasir Education 1,908.00 1,920.00 1,877.00 -30.00 -1.55% 2.97K 14/10  
  Tigi 1,728.00 1,752.00 1,722.00 -28.00 -1.59% 6.60K 14/10  
  Ackerstein 353.80 361.90 349.00 -2.50 -0.70% 35.68K 14/10  
  Idomoo 1,749.00 1,751.00 1,746.00 -33.00 -1.85% 3.00K 14/10  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email