Ford Motor Company (F)

TradeGate
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
11.86
+0.07(+0.56%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Phân tích F