CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
13,500
-8,500
(-38.64%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
13,500
13,500
Biên độ 52 tuần
13,500
22,000
Khối lượng
100
Giá đ.cửa hôm trước
22,000
Giá mở cửa
13,500
Biên độ ngày
13,500-13,500
Biên độ 52 tuần
13,500-22,000
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
100
Thay đổi 1 năm
-50%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Hồ sơ Công ty CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI là công ty có trụ sở tại Việt Nam, chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản. Thông qua các công ty con, Công ty chủ yếu chế biến tôm, cá, cua và các sản phẩm thuỷ sản khác, đồng thời cung cấp nguyên liệu và thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ đóng gói, bao bì và vận tải hàng hoá. Công ty cũng tham gia kinh doanh bất động sản. Các sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang Úc, Nhật, Nam Phi và châu Âu.