CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH)

Hà Nội
13,500
-8,500(-38.64%)
  • Khối lượng:
    100
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    13,500 - 13,500
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

XNK Thủy sản Hà Nội đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử SPH

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
15/01/2021 - 20/03/2023
13,50013,50013,50013,5000.10K-38.64%
22,00022,00022,00022,0000.10K+33.33%
16,50016,50016,50016,5000.10K-38.89%
27,00027,00027,00027,0000.10K0.00%
27,00027,00027,00027,0002.00K0.00%
27,00027,00027,00027,0002.00K+8.00%
25,00025,00025,00025,0000.10K+1.63%
24,60024,60024,60024,6000.70K-0.81%
24,80024,80024,80024,8000.10K-0.80%
25,00025,00025,00025,0000.40K0.00%
25,00025,00025,00025,0000.10K+5.04%
23,80023,80023,80023,8000.10K+6.38%
22,37222,37222,37222,3720.20K+5.86%
21,13421,13421,13421,1340.20K0.00%
21,13421,13421,13421,1340.50K0.00%
21,13421,13421,13421,1340.10K+0.45%
21,03921,03921,03921,0390.50K0.00%
21,03921,03921,03921,0390.10K-2.64%
21,61020,75421,61020,7540.60K+14.64%
18,85018,85018,85018,8501.00K-14.65%
22,08622,08622,08622,0860.10K-9.38%
24,37121,23024,37121,2300.70K+14.80%
21,23021,23021,23021,2300.10K+14.36%
18,56418,08818,56418,0880.40K+14.71%
16,18416,18416,18416,1840.10K0.00%
16,18416,18416,18416,1840.10K+14.86%
14,09014,09014,09014,0900.10K+7.25%
13,13811,42413,13811,4240.20K+15.00%
11,42411,42411,42411,4240.40K+14.29%
9,9969,9969,9969,9960.10K-25.96%
Cao nhất: 27,000Thấp nhất: 9,996Chênh lệch: 17,004Trung bình: 20,559% Thay đổi: 0