Ford Motor Company (F)

TradeGate
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
9.77
+0.07(+0.69%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử F

Khung Thời Gian
Daily
30/10/2023 - 30/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
9.779.779.779.770.01K+0.69%
9.709.409.959.4014.64K+2.55%
9.469.409.469.326.04K+0.42%
9.429.539.539.424.25K-1.26%
9.549.399.639.3510.12K+0.53%
9.499.459.509.357.98K+0.31%
9.469.309.519.3010.78K+1.08%
9.369.499.509.2838.83K-1.47%
9.509.499.539.4120.75K+0.53%
9.459.449.479.4020.69K+1.18%
9.349.699.699.345.58K-3.26%
9.659.639.749.545.58K+0.57%
9.609.139.609.1311.78K+4.58%
9.189.259.279.1427.01K-0.65%
9.249.199.249.067.78K+1.37%
9.119.379.519.1016.40K-3.17%
9.419.559.559.374.06K-0.32%
9.449.649.679.4018.63K-1.80%
9.629.909.959.5819.20K-2.55%
9.879.589.889.5515.79K+3.66%
9.529.419.579.3125.40K+1.42%
9.399.309.499.3023.91K+1.40%
9.269.199.369.1137.91K+0.10%
9.259.529.569.1545.18K-1.59%
Cao nhất
9.95
% Thay đổi
3.95
Trung bình
9.46
Chênh lệch
0.89
Thấp nhất
9.06