Ford Motor Company (F)

Lima
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
10.31
0.00(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử F

Khung Thời Gian
Daily
23/12/2022 - 05/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
10.3110.3110.3110.310.50K+1.58%
10.3110.3110.3110.310.50K+1.58%
10.1510.1510.1510.151.00K-12.88%
10.1510.1510.1510.151.00K-12.88%
11.6511.6511.6511.651.00K-1.77%
11.8611.8611.8611.861.00K-1.17%
12.0012.0012.0012.000.45K-0.50%
12.0612.0612.0612.061.00K-2.90%
12.4212.4212.4212.421.00K+5.17%
11.8111.8111.8111.811.00K-22.25%
15.1915.1915.1915.190.45K+5.19%
14.4414.4414.4414.445.00K+22.27%
11.8111.8111.8111.811.36K+1.20%
11.6711.6711.6711.671.28K+3.64%
11.2611.2611.2611.261.28K-5.38%
11.9011.9011.9011.901.32K+2.94%
11.5611.5611.5611.561.24K-6.40%
12.3512.3512.3512.351.77K+0.24%
12.3212.3212.3212.322.00K+1.40%
12.1512.1512.1512.151.38K+2.36%
11.8711.8711.8711.871.60K-3.26%
12.2712.4312.4312.273.50K-4.66%
12.8712.8712.8712.871.40K-0.62%
12.9513.1413.1412.953.00K+0.39%
12.9012.9012.9012.901.60K-0.46%
12.9612.9612.9612.961.50K-10.62%
14.5014.5014.5014.501.30K+6.85%
13.5713.5713.5713.571.10K+1.72%
13.3413.3413.3413.341.00K+17.43%
11.3611.3611.3611.361.50K+10.18%
Cao nhất
15.19
% Thay đổi
-11.50
Trung bình
12.20
Chênh lệch
5.04
Thấp nhất
10.15