Ford Motor Co BDR (FDMO34)

B3
Tiền tệ tính theo BRL
Miễn trừ Trách nhiệm
52.10
+1.55(+3.07%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử FDMO34

Khung Thời Gian
Daily
30/10/2023 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
52.1052.0053.2852.000.89K+3.07%
50.5549.5850.8549.581.15K-0.10%
50.6049.6851.1049.680.05K-0.20%
50.7050.6551.5550.601.08K-0.59%
51.0051.0051.0049.500.07K+2.00%
50.0049.9850.7649.981.26K-0.08%
50.0451.3151.3149.500.13K-0.52%
50.3050.4550.6550.200.35K-0.30%
50.4549.5150.5049.511.62K+1.92%
49.5051.6051.6049.450.92K-2.33%
50.6848.1550.7048.151.40K+5.80%
47.9048.8048.9047.9010.55K-1.14%
48.4548.0048.4547.601.87K+0.94%
48.0049.9549.9547.900.47K-3.03%
49.5049.9049.9549.112.11K+0.18%
49.4150.2050.2049.091.86K-1.96%
50.4052.9352.9350.151.41K-2.89%
51.9049.3351.9749.330.46K+5.21%
49.3349.6049.7049.001.19K-0.54%
49.6049.9550.2549.150.18K+0.45%
49.3851.0051.0048.901.44K-1.02%
Cao nhất
53.28
% Thay đổi
4.43
Trung bình
49.99
Chênh lệch
5.68
Thấp nhất
47.60