Ford Motor Co BDR (FDMO34)

BM&FBovespa
Tiền tệ tính theo BRL
Miễn trừ Trách nhiệm
60.43
0.00
(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
60.43
62.18
Biên độ 52 tuần
55.80
78.00
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
59.89 / 62.15

Tin tức FDMO34

...