Ford Motor Co BDR (FDMO34)

B3
Tiền tệ tính theo BRL
Miễn trừ Trách nhiệm
53.04
+1.49(+2.89%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
51.9053.15
Biên độ 52 tuần
47.6074.99
Giá Mua/Bán
52.60 / 53.04
Giá đ.cửa hôm trước
51.55
Giá mở cửa
51.9
Biên độ ngày
51.9-53.15
Biên độ 52 tuần
47.6-74.99
Khối lượng
4,265
KLTB (3 thg)
1,155
Thay đổi 1 năm
-28.33%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
4,002,954,437
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

2.00
MGLU3
-7.83%
30.82
BBSE3
-0.26%
73.53
VALE3
-2.25%
46.65
NVDC34
-1.54%
3.66
RAIZ4
0.00%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FDMO34?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc