Ford Motor Company (F)

Colombia
Tiền tệ tính theo COP
Miễn trừ Trách nhiệm
43,340.00
+340.00(+0.79%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
43,300.0043,340.00
Biên độ 52 tuần
39,840.0066,070.00
Giá đ.cửa hôm trước
43,000
Giá mở cửa
43,300
Biên độ ngày
43,300-43,340
Biên độ 52 tuần
39,840-66,070
Khối lượng
10,168
KLTB (3 thg)
1,406
Thay đổi 1 năm
-37.51%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
4,002,954,437
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

16.66
T
-0.57%
18.41
PLTR
-9.20%
33.08
GM
+2.21%
7.34
NIO
+2.66%
17.74
RIVN
-1.61%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về F?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc