Ford Motor Company (F)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
12.42
-0.14
(-1.11%)
Đóng cửa
12.44
+0.01
(+0.12%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
12.35
12.66
Biên độ 52 tuần
10.37
15.42
Khối lượng
61,983,957
Giá đ.cửa hôm trước
12.56
Giá mở cửa
12.61
Biên độ ngày
12.35-12.66
Biên độ 52 tuần
10.37-15.42
Khối lượng
61,983,957
KLTB (3 thg)
49,463,612
Thay đổi 1 năm
8.34%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
4,002,225,602
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

32.41
VZ
-0.43%
9.04
NIO
+1.46%
29.06
AA
+3.27%
15.99
PLTR
+1.43%
102.95
MRK
-1.29%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về F?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B