Ford Motor Company (F)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
11.02
+0.19(+1.80%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
11.04+0.02(+0.18%)

Dữ liệu Lịch sử F

Khung Thời Gian
Daily
09/11/2023 - 09/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
11.0110.8111.0710.7948.62M+1.76%
10.8210.7110.8810.6840.30M+1.22%
10.6910.7510.8810.6747.08M+0.85%
10.6010.6410.6810.5441.33M-0.93%
10.7010.5210.7910.5054.02M+1.13%
10.5810.2910.6010.2261.62M+3.12%
10.2610.6810.7010.1879.08M-3.12%
10.5910.8810.9610.5677.11M+2.12%
10.3710.3310.4010.2438.36M+0.29%
10.3410.3710.4210.3032.16M-0.58%
10.4010.2810.5310.2822.03M+1.36%
10.2610.2410.3810.1741.15M+0.69%
10.1910.2810.3210.1047.01M-1.45%
10.3410.2910.4310.2644.10M+0.68%
10.2710.2610.3210.1936.61M+1.08%
10.1610.4010.4310.1045.41M-2.96%
10.4710.4110.5710.3945.19M+0.67%
10.409.9910.469.9867.68M+5.91%
9.829.839.869.7433.75M-0.41%
9.869.819.879.6745.12M+1.65%
9.7010.0410.079.6959.36M-3.48%
Cao nhất
11.07
% Thay đổi
9.55
Trung bình
10.37
Chênh lệch
1.40
Thấp nhất
9.67