Ford Motor Company (F_KZ)

KASE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
13.90
+0.09(+0.65%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử F_KZ

Khung Thời Gian
Daily
21/08/2023 - 21/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
13.9013.9214.0013.840.02K+0.65%
13.8113.8514.0013.600.03K-1.29%
13.9914.2514.2513.800.03K0.00%
13.9913.8714.0013.640.02K+0.87%
13.8714.0114.0113.850.04K-2.32%
14.2014.6314.6314.200.02K+2.16%
13.9014.2014.2013.620.04K-4.14%
14.5013.5714.5013.400.10K+5.45%
13.7513.7514.2713.750.03K0.00%
13.7513.7013.9713.410.02K+0.36%
13.7013.5113.8513.460.02K0.00%
13.7013.7813.7813.700.37K-0.44%
13.7613.7313.9913.400.03K-1.64%
13.9913.6014.0713.600.01K0.00%
13.9913.9314.0013.570.02K-0.29%
14.0313.8014.0313.400.02K+1.67%
13.8013.2713.8412.510.06K-0.50%
13.8713.9113.9913.080.04K-0.86%
13.9914.1014.1013.900.01K+1.38%
13.8013.9913.9913.800.01K-1.36%
13.9913.5014.3213.410.01K-0.78%
14.1013.9714.1013.970.01K+0.93%
Cao nhất
14.63
% Thay đổi
-0.50
Trung bình
13.93
Chênh lệch
2.12
Thấp nhất
12.51